Työhyvinvointi lisääntyi entisestään

Arella työtyytyväisyyden kehittäminen on nivottu osaksi jokapäiväistä arkea. Työntekijöidemme sitoutumisen aste ja sairauspoissaoloprosentti ovat erinomaisella tasolla.

MITTAAMME ARELAISTEN työtyytyväisyyttä vuosittaisella henkilöstökyselyllä. Yksi sen merkittävistä mittareista on sitoutumisindeksi, joka muodostuu keskeisistä työtyytyväisyyden osatekijöistä. Arella vuoden 2019 indeksiluku oli 73, joka nousi edellisvuodesta kolmella yksiköllä. Työntekijöidemme sitoutumisen aste on korkea, ja se on reilusti suomalaisen keskiarvon 59 yläpuolella.

Esimiestyön, asiakastyön ja työn sujuvuuden arviot pysyivät edellisen vuoden tasolla 3,7:ssä asteikolla 1–5. Sisäisen yhteistyön arvosana nousi edellisestä vuodesta ja oli nyt 3,4.

142 arelaista ehdotettiin Aren vuoden esimieheksi.

Sairauspoissaolojen määrä pysyi pienenä

Aren sairauspoissaoloprosentti oli 4,2 vuonna 2019. Toimialan yleiseen tasoon verrattuna lukema on alhainen, ja etsimme koko ajan uusia keinoja laskea sitä entisestään. Meille on tärkeää panostaa työntekijöidemme arjen työhyvinvointiin ja keinoihin, joilla sairauspoissaoloja voidaan ennaltaehkäistä. Yksi näistä toimenpiteistä oli Myontecin kanssa yhteistyössä suoritetut älyvaatemittaukset, joilla saimme tarkkaa tietoa asennustyön eri vaiheiden kuormittavuudesta.

Otamme huomioon työn kuormituksen sekä työturvallisuuden ja työkyvyn eri näkökulmat, jotta voimme tehokkaasti tukea työuran jatkuvuutta vanhuuseläkeikään saakka sekä mahdollistaa myös osatyökykyisten jatkamisen työelämässä.

Arella muutosten aikaansaaminen ei jää irrallisten projektien tai toimenpiteiden varaan. Sen sijaan työhyvinvoinnin kehittäminen on systemaattista ja osa Aren arkea. Tavoitteemme on, että asioita voitaisiin tehdä joka päivä entistä paremmin.

► Katso video

Arella on hyvä maine työnantajana

T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksesta käy ilmiettä Aren kokonaismaine kehittyi myönteisesti vuoden 2019 aikana. Tutkimuksen perusteella Aren vahvuudeksi nousee yhtiön tapa pitää huolta henkilöstöstään.

SUUREN YLEISÖN mukaan Are on voitollinen, ammattimaisesti hoidettu yhtiö, joka hoitaa hyvin henkilöstöasioitaan. Rakennusalan luottamusta ja mainetta selvittäneeseen tutkimukseen vastasi yli 6 000 suomalaista.

Aren kokonaismaine nousi vuodesta 2018 ja ylittää selvästi rakennusalan suurten toimijoiden keskiarvon. Analyysin mukaan Aren vahvuus on laadun lisäksi työnantajakuva. Vastaajat kokevat, että Are kohtelee työntekijöitään hyvin ja tasapuolisesti.

Tutkimukseen vastanneet kokevat, että tuotteiden ja palveluiden lisäksi tärkeintä on yhtiön toimintatavat ja eettisyys. Arella on toimialaan verrattuna korkea sidosryhmätuki: vastaajat luottavat yritykseen ja sitä ollaan valmiita myös suosittelemaan.

Laajan tutkimuksen tulokset ovat linjassa Aren henkilöstökyselyn tulosten kanssa. Arella onkin alaa keskimääräistä parempi henkilöstön sitoutumisaste ja alhainen henkilöstön vaihtuvuus. Are tekee työnantajakuvan kehittämisen lisäksi määrätietoista työtä koko alan tunnettuuden ja maineen kehittämiseksi. Are osallistuu esimerkiksi rakennusalan mainetyöryhmän toimintaan. Lisäksi yhtiö nostaa viestinnässään säännöllisesti esiin talotekniikan merkitystä käyttäjien viihtyvyyden ja rakennuksien kestävän elinkaaren näkökulmasta.