Tunnemme liiketoimintasi

Tarjoamme ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle aina uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon ja huoltoon, modernisointiin ja korjausrakentamiseen. Toimimme tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Tunnistamme rakennustyyppien ja eri alojen erityistarpeet.

ARE ON alansa markkinajohtaja Suomessa ja kasvattaa jalansijaansa myös Ruotsissa. Uskomme, että vankka kokemuksemme talotekniikasta sekä tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa mahdollistavat parhaiden talotekniikkapalveluiden tarjoamisen kiinteistön koko elinkaarelle.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden, olosuhteiden sekä viihtyvyyden kehittäminen jatkui vuonna 2019, samoin kuin kasvu ylläpitoratkaisuissa. Solmimme useita paikallisia ja valtakunnallisia kiinteistöjen ylläpitosopimuksia ja saimme jatkoa olemassa oleviin sopimuksiin. Ylläpito- ja huoltotyöt jatkuvat Helsingin Pasilan Triplan valmistumisen jälkeen kauppakeskuksessa sekä toimistotorneissa. Esimerkki kuluneen vuoden onnistumisista on myös Aren valikoituminen Hemsön Turun sote-kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokumppaniksi.

Tunnemme terveydenhuollon kiinteistöihin liittyvät haasteet ja erityispiirteet koko kiinteistön elinkaarella. Viime vuonna valikoiduimme Lapin keskussairaalan allianssimallilla toteutettavan laajennushankkeen kehitysvaiheen talotekniikkakumppaniksi. Sairaalakiinteistöjen toteutuksissa olemme mukana myös Vaasassa, kun BothniaHigh 5 -allianssi valitsi Aren talotekniikkaurakoitsijaksi Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennuksen toteutusvaiheeseen.

Kuluneena vuonna pääsimme mukaan myös suurhankkeisiin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut rakennuttaa Espoon Blominmäkeen uuden jätevedenpuhdistamon. Blominmäki toteutetaan yhteistoiminnallisena urakkana, johon Are valittiin projektinjohtokumppaniksi talotekniikkaurakointikokemuksemme ja asiantuntijuutemme johdosta.

Asiakaskokemus keskiössä

Asiakaslähtöisyyteen pyritään kaikessa tekemisessä. Kun tavoitteena asiakassuhteissa on kumppanuus, lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme ja samalla omien toimintamallien kehittäminen muodostuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi. Aren asiakastyytyväisyys parani kuluneena vuonna edellisvuodesta. Nettosuositteluindeksi NPS, eli Net Promoter Score oli Suomessa 28. Erityiskiitosta saimme ammattitaidosta ja teknisestä osaamisesta, yhteistyön sujuvuudesta ja palveluasenteesta sekä palveluidemme kattavuudesta.

Lapin keskussairaala

Allianssimalli valikoitui ratkaisuksi tarpeeseemme varmistaa, että rakentamisessa huomioidaan sairaalatoiminnan erityisvaatimukset hankkeen alusta loppuun saakka.
JANNE KESKINARKAUS
LAAJENNUSHANKEVASTAAVA, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN kuntayhtymä valitsi Aren talotekniikkakumppaniksi Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kehitysvaiheeseen. Allianssimallilla toteutettavan laajennushankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin 124 miljoonaa euroa, josta talotekniikan osuus on noin 37 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan pysäköintitalo, jonka kustannusarvio on 14 miljoonaa euroa.

Laajennushanke sisältää kahden uudisrakennuksen rakentamisen nykyisen sairaalaan alueelle Rovaniemellä. Noin 22 700 neliömetrin suuruiseen rakennukseen sijoittuvat yleissairaalan toiminnot ja toiseen, noin 8 000 neliömetrin rakennukseen psykiatrinen sairaala. Lisäksi peruskorjattavia tiloja on 2 800 neliömetriä.

Uuden sairaalan halutaan olevan terveyttä, hyvinvointia ja toipumisprosessia edistävä potilaslähtöinen kokonaisuus. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu rakennuksen ekologisen jalanjäljen minimointi sekä investoinnin ja käytön kokonaistaloudellisuus. Allianssiin kuuluvat Lapin sairaanhoitopiirin ja talotekniikkakumppanina toimivan Aren lisäksi hankkeen rakennusurakoitsijana toimiva YIT, arkkitehtisuunnittelusta vastaava Verstas Arkkitehdit sekä erikoissuunnittelun ryhmä, johon kuuluvat Granlund, WSP Finland sekä L2 Paloturvallisuus.

Are jatkaa talotekniikkakumppanina myös vuonna 2020 käynnistyneessä toteutusvaiheessa.

Länsimetro soukan ja kaitaan asemat

Yhteistyön sujuvuuteen ja tiedonkulkuun on panostettu kakkosvaiheen rakentamisessa.

VILLE SAKSI
TOIMITUSJOHTAJA, LÄNSIMETRO

ARE ON vahvasti mukaan Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisessa ja vastaa Soukan aseman taloteknisistä töistä, kuten ilmanvaihtokanavien, vesi- ja viemäriputkien ja sprinkleriputkien asentamisesta.

Länsimetron nykyaikainen metrojärjestelmä koostuu 52 erilaisesta järjestelmästä. Automaatiojärjestelmät sisältävät mm. LVI-automaation, kiinteistövalvonnan, sähkönsyötönvalvonnan, kamera- ja äänentoistojärjestelmän ja kulunvalvonnan. LVI- järjestelmiin taas kuuluu muun muassa pumppaamoja, savunpoistopuhaltimia, asemakohtaiset IV- ja ylipaineistuspuhaltimet sekä palovesiverkosto. Muita metron järjestelmiä ovat esimerkiksi turvajärjestelmät, palo-ovet ja matkustajainfojärjestelmä.

Soukan aseman rakentaminen toteutetaan YIT:n ja Aren työyhteenliittymänä. Are vastaa hankkeessa teknisten järjestelmien suunnittelun ohjauksesta, toteutuksesta ja projektin johtamisesta. Soukan asema valmistuu 2022. Koko hankkeen arvioitu valmistumisaika on 2023, jolloin Matinkylä-Kivenlahti-osuus luovutetaan testausten ja viranomaistarkastusten jälkeen metroa liikennöivälle HKL:lle. Hanke etenee aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hemsö

Are isona ja vahvasti teknisenä osaajana oli mainio kumppanivalinta tähän monipuoliseen kiinteistökokonaisuuteen.

MIKA KVIST 
PROPERTY MANAGER, HEMSÖ

ARE ON vastannut Hemsön sote-kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta Turun seudulla syksystä 2019. Are toimii asiakkuudessa yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa Turun Teknologiakiinteistöjen kanssa.

Turun Teknologiakiinteistöt ryhtyi manageroimaan Hemsön Turun sosiaali- ja terveyskiinteistöjä viime vuoden syyskuun alusta alkaen. Are on toiminut Turun Teknologiakiinteistöjen pitkäaikaisena talotekniikkakumppanina, joten yhteistyön laajeneminen on luonnollinen jatkumo kumppanuudelle.

Are toimittaa palveluja Hemsön 18 sosiaali- ja terveyskiinteistölle, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on reilut 80 000 neliömetriä. Kiinteistöissä toimii Turun kaupunginsairaala, neljä hoivakotia, terveysasema sekä muita terveydenhuollon kiinteistöjä. Kiinteistöjen pääkäyttäjiä ovat Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.