Rakentaminen jatkui vakaana

RAKENTAMINEN JATKUI SUOMESSA kohtuullisen vilkkaana, mutta loppuvuotta kohden kysynnässä oli havaittavissa ennustettua hiljentymistä. Rakentamisen hyvä vire näkyi myös talotekniikan urakoinnissa, joka kuitenkin on jälkisuhdanteista suhteessa rakentamiseen. Aiempien vuosien tapaan rakentaminen oli aktiivisinta pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Taloteknisen huollon markkina pysyi vakaana. Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa tukee jatkuvan ja ammattimaisen ylläpidon ja huollon kysyntää. Ruotsissa talouden hyvä vire tuki rakentamisen kasvua vuonna 2019. Rakentaminen painottui asunto- ja infrarakentamiseen. Kerääntynyt korjausvelka piti myös korjausrakentamisen korkealla tasolla. Rakentaminen keskittyi kolmen suurimman kaupungin, Tukholman, Göteborgin ja Malmön, ympäristöön.

Suomen lisäksi Are palvelee asiakkaita Ruotsissa ja Venäjällä, Pietarissa. Tilikauden aikana laajenimme Ruotsiin ostamalla Göteborgin alueen johtavan putkiurakointi- ja huoltoyritys Kungälvs Rörläggerin. Kungälvs Rörläggerin toimintaan kuuluu vahvan putkiosaamisen lisäksi Göteborgin alueella toimiva noin 20 henkilöä työllistävä sähköurakointi ja -huoltoliike Inter El AB. Yhtiö työllistää 240 talotekniikan ammattilaista. Tilikauden aikana valmistelimme myös toista yritysostoamme. Climat80 Gruppenin osto vuonna 2020 vahvistaa tavoitettamme tarjota asiakkaillemme myös Ruotsissa kaikki talotekniset palvelut kiinteistön koko elinkaarelle. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme Malmön ja Lundin alueella.

Ruotsin yrityskaupat vauhditivat liikevaihtoa

TILAUSKANTAMME KASVOI 36 prosenttia edellisvuodesta. Kaudella solmittiin useita merkittäviä talotekniikkaurakoinnin sopimuksia. Ruotsin yrityskauppa vauhditti liikevaihdon kasvua. Vuoden 2019 liikevaihto oli 491 miljoonaa euroa, josta 53 % tuli kiinteistöpalveluista ja 46 % talotekniikkaurakoinnista. Konsernin käyttökate parani edellisestä tilikaudesta, ja käyttökate oli 16 miljoonaa euroa.