Ennakointi luo turvallisuutta

ARELAISTEN TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖT muuttuvat joka päivä, mikä edellyttää meiltä monipuolista ja vahvaa turvallisuuskulttuuria kaikessa tekemisessämme. Me panostamme ennakoivaan turvallisuustyöhön ja työkykyyn painottuvaan työterveyshuoltoon – kummatkin auttavat vähentämään työtapaturmia tehokkaasti.

Tärkeä osa ennakoivaa turvallisuustyötämme ovat turvallisuushavainnot. Aren henkilökunnalla on käytössään sähköinen työkalu, jonka kautta havaitut puutteet ja muutostarpeet työturvallisuudessa on helppo ilmoittaa. Vuonna 2019 tehtyjen turvallisuushavaintojen määrä yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna, ja havaintoja teki 64 % arelaisista.

Turvallisuuskulttuuriamme kehitimme myös turvarahalla, turvallisuuskävelyillä, verkkokursseilla ja tapaturmien jälkeisillä keskusteluilla.

Älyvaatemittauksilla lisää työkykyä

ETSIMME KOKO ajan uusia keinoja kehittää henkilöstömme työkykyä ja välttää tapaturmia. Rakennusalalla merkittävässä roolissa on tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ennaltaehkäisy.

Vuoden 2019 syksyllä suoritimme älyvaatemittauksia yhteistyössä kotimaisen Myontecin kanssa. Mittauksilla saimme tarkkaa tietoa asennustyön eri vaiheiden ja käytettävien työvälineiden vaikutuksesta kuormituksen tasoon.

Mittaustulokset kertoivat, että mikrotaukojen määrällä ja työvälineiden valinnalla on suuri vaikutus kuormittavuuteen.

Älyvaatteisiin integroitu elektromyografia (EMG) mittaa lihasryhmien sähköistä aktiivisuutta eri työvaiheiden aikana. Mitattuja arvoja verrataan työntekijän omaan maksimivoimatasoon. Tärkeää saatua informaatiota oli myös mikrotaukojen määrä – se kertoo, saako lihas tarpeeksi lepoa staattisen kuormituksen lomassa.

Älyvaatemittausten myötä voimme vahvistaa työntekijöidemme tietämystä muun muassa työergonomiasta ja korostaa, että pienilläkin muutoksilla on merkitystä työkyvyn kannalta.