Vastuullisuutta on tehdä asiat kerralla oikein

Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Meille on tärkeää henkilöstön hyvinvoinnin ja korkean laadun lisäksi kiinteistöjen elinkaaren hallinta ja ympäristön hyvinvointi. Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu, että teemme luvatut asiat kerralla oikein ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tämä on ainoa kestävä tapa myös ympäristön kannalta.

SERTIFIKAATIT OSOITTAVAT, että otamme huomioon laadun, ympäristön sekä terveyden ja turvallisuuden kaikessa toiminnassa. Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tukee toiminnan laadun jatkuvaa kehittämistä ja auttaa varmistamaan asiakastyytyväisyyden. ISO 14001 sertifioitu ympäristöjärjestelmä on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka on osoitus ympäristöasioiden hyvästä hoidosta ja jatkuvasta kehittämisestä. OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä puolestaan tukee turvallisen toimintakulttuurin kehittymistä.

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ

TOTEUTAMME KESTÄVÄN kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Ympäristöpäämääriemme saavuttamiseksi

  • Noudatamme toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä.
  • Arvioimme toimintamme ympäristöriskejä, pyrimme poistamaan niitä ja kehittämään niiden hallintaa.
  • Käytämme kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita. Tuotekehityksessämme, tuotantoprosesseissamme ja toimintatavoissamme tähtäämme toimintamme aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutuksien vähentämiseen.
  • Edellytämme alihankkijoiltamme ja sopimuskumppaneiltamme toimintaa, joka tukee yhtiömme ympäristöpolitiikan toteutumista.
  • Ohjaamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä johdonmukaisella koulutuksella ja opastuksella
  • Parannamme jatkuvasti ympäristöasioidemme hoitoa.
  • Tiedotamme ympäristöasioista aktiivisesti ja käymme avointa keskustelua toimintaamme liittyvissä ympäristökysymyksissä.

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset

Olemme määrittäneet toiminnallemme ympäristötavoitteet, jotka ovat konkreettisia tekoja ympäristön tilan parantamiseksi. Vuoden 2018 tavoitteemme olivat asiakaskiinteistöjen energiakulutuksen minimointi, polttoainekulutuksen pienentäminen sekä jätekustannusten minimointi.

Polttoaineenkulutus laskussa

Aressa autojen käytön tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä kehitetään autojen määrän, koon ja käytön optimoinnilla. Olemme saavuttaneet toimilla kustannussäästöjä. Ajojen määrää pyritään vähentämään esimerkiksi tukkureiden pikatoimitusten avulla.

Mittaamme autojen käytön tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä suhteuttamalla polttoaineen kulutusta liikevaihtoon. Vuonna 2018 Aren huoltoautoihin tankattiin 813 010 litraa polttoainetta ja ylläpito- ja huoltopalveluiden liikevaihto oli 223 M€. Mittarin lukema oli siis 3,7 l/ 1000 €.

Lukema pysyi viime vuoden 2017 tasolla ja jäimme 3,5 l/ 1000 € tavoitteesta hieman jälkeen. Vuonna 2015 vastaava luku oli kuitenkin 5,2 l/t €, joten kehitys on ollut positiivista.

Jätteiden lajittelu tehostui

Seuraamme jätteiden käsittelyä ja kierrätysastetta sekä jätehuollon kustannuksia jätehuoltoyhteistyökumppanimme tuottamista raporteista.

Mittarina käytämme jätetonnin aiheuttamia keskimääräisiä kustannuksia. Mitä paremmin jätteet lajitellaan ja jätettä pystytään kierrättämään, sitä vähemmän meille syntyy kustannuksia jätetonnia kohden.

Vuoden 2018 tavoitteeksemme asetimme 140 €/jätetonni. Onnistuimme tavoitteessa yli odotusten, ja jätetonnin keskimääräinen kustannukseksi muodostui noin 120 €.

ENERGIATEHOKKUUS SÄÄSTÄÄ RAHAA JA YMPÄRISTÖÄ

Järjestelmän saavuttamilla energiakulutuksen säästöillä voisi vuosittain lämmittää 2000 omakotitaloa.

KAUKO PELLIKKA
HANKEJOHTAJA, ARE OY

ÄLYKÄS TALOTEKNIIKKAJÄRJESTELMÄ säästää energiankulutuksessa sisäolosuhteista tinkimättä. Aren oman energiatehokkaan Are Sensus-matalaenergiajärjestelmän kysyntä on kasvanut merkittäväksi. Sensusta hyödynnetään jo 42 rakennuksen talotekniikkajärjestelmänä ja kohteiden pinta-ala on yhteensä 330 000 bm2.

Sensus-järjestelmässä käytetään lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen pääasiassa samoja laitteita, mikä parantaa merkittävästi energiatehokkuutta.

Energiankulutus on vähentynyt Sensus-kohteissa jopa 30 prosenttia. Samalla talotekniikan sähkönkulutusta voidaan pienentää jopa neljänneksellä.

ÄLYKÄS YLLÄPITO SÄÄSTÄÄ ENERGIAA CITYCONILLA

CITYCON ON Suomen johtava kauppakeskustoimija. Laadukas asiakaspalvelu, kestävä kehitys, ekologisuus sekä energiatehokkuus, ovat teemoja, jotka korostuvat kauppakeskusten ylläpidossa. Tavoitteellinen toiminta edellyttää sitoutunutta ja tiivistä kumppaniverkostoa.

Yksi Cityconin yhteistyökumppaneista on Are, joka on vuodesta 2013 vastannut kauppakeskusten teknisestä ylläpito- ja huoltotoiminnasta. Cityconin kiinteistöpäällikkö Esa Sihvosen mukaan älykkään ylläpidon yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on toiminnan suunnitelmallisuus ja yhteinen kiinteistökannan kehittäminen.

Suunnitelmallisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että tärkeiksi katsotuille osa-alueille asetetaan mitattavat tavoitteet ja kiinteistön toimintaa ohjataan ennakoivasti jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kumppanien välillä.

Sihvonen korostaa yhteistyön kautta saavutettuja tuloksia niin Aren kuin muidenkin kiinteistön ylläpitoon liittyvien tahojen osalta. Esimerkkeinä avaintuloksista Sihvonen mainitsee tavoitteiden mukaisen energiankulutuksen sekä ennakoivan toiminnan tuoman varmuuden.

– Hälytyskäyntien kautta tapahtuva korjaaminen on kaksi kertaa suunnitelmallista korjaamista kalliimpaa ja hälytyskäyntien määrä on älykkään ylläpidon kautta tippunut noin 25 prosenttia, Sihvonen havainnollistaa.

Energiansäästöä sisäolosuhteista tinkimättä

Arelta ja muilta kumppaneilta Sihvonen saa käyttöönsä perusteltuja ideoita energiatehokkuus- ja olosuhdeinvestointeihin. Järkevät investoinnit ja ennakoiva ylläpito optimoivat kauppakeskuksen elinkaarenaikaisen toiminnan, madaltavat tilojen ylläpitokustannuksia ja takaavat hyvät olosuhteet kiinteistön asiakkaille ja työntekijöille.

Cityconilla on vuotuisesti saavutettu noin 5–8 prosentin energiansäästö. Pelkästään yhden vuoden aikana tämä merkitsee 400 000 euron lisäsäästöjä energialaskussa.

– Kyse ei ole pelkästään rahasta. Sijoittajat, kauppakeskusten yritysvuokralaiset ja asiakkaat kiinnittävät huomiota ekologisuuteen ja se on myös meille itsellemme tärkeä arvo.

– Älykäs ylläpito tuo tullessaan optimaalisesti toimivan automaation, joka varmistaa, että olosuhteet on kauppakeskusta käyttävän asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvät. Kun olosuhteet ovat miellyttävät tarkoittaa se käytännössä myös sitä, että kauppakeskuksessa viihdytään, Sihvonen huomauttaa.