Terveenä kotiin

Kun tunnistamme riskejä päivittäisessä työssämme ja arjessamme, voimme tehdä toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.

HALUAMME VARMISTAA, että jokainen työntekijämme ja asiakkaamme voivat palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Ennakointi on tehokkain tapa välttää tapaturmat. Turvallisuushavaintojen avulla työntekijät pystyvät rakentamaan yhteisestä työympäristöstään turvallisemman. Rakennustyömailla liikutaan päivittäin muuttuvassa työympäristössä ne kohdat jotka olivat aiemmin turvallisia, saattavat olla tänään vaaranpaikkoja. Kun henkilöstö oppii havaitsemaan vaaranpaikkoja, he oppivat myös välttämään niitä ja varautumaan niihin paremmin, mikä näkyy tapaturmataajuuden laskussa. Arella on käytössä sähköinen työkalu, johon henkilökunta ilmoittaa työturvallisuushavaintonsa. Muita turvallisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi verkkokurssit, tapaturmien jälkeiset keskustelut, aktiivinen puuttuminen turvallisuuspoikkeamiin ja turvallisuuskävelyt.

Miten työturvallisuus saadaan osaksi päivittäistä toimintaa ja yrityskulttuuria? Kuuntele Aren turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen ja aluejohtaja Ari Kinnunen keskustelu aiheesta.

* Tapaturmataajuus tarkoittaa työssä sattuneiden yli yhden päivän työkyvyttömyyttä aiheuttaneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.