Esimiestyön kehittäminen lisäsi työtyytyväisyyttä

Are on vahvasti arvojohdettu yritys, mikä näkyy myös henkilöstöjohtamisessa. Kaikessa toiminnassamme korostuu arvojen mukaisesti yhdessä tekeminen sekä vastuunkanto niin itsestä kuin työtovereista ja asiakkaistakin.

106-VUOTIAASSA perheyrityksessä henkilöstöjohtamisen kehittäminen on pitkäjänteistä. Tämä näkyy henkilöstön korkeana sitoutumisindeksinä ja pysyvyytenä. Uskomme vahvasti siihen, että henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa myönteisesti asiakastyytyväisyyteen.

Henkilöstöjohtamisen kärkeen Arella on nostettu työturvallisuus ja työkykyjohtaminen. Vuonna 2018 henkilöstöä palkittiin turvallisuushavaintojen tekemisestä. Turvallisuushavaintojen määrä kymmenkertaistui, mikä näkyi positiivisesti työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähenemisenä.

Sairauspoissaolojen vähenemiseen vaikuttivat myös työkykyjohtamiseen tehdyt panostukset. Are on laatinut esimiehille työkalupakin työkykyjohtamiseen ja kouluttanut heidät sen käyttöön. Esimiehet osaavat nyt hyödyntää aiempaa paremmin esimerkiksi erilaisia työkokeiluja, uudelleen sijoittamista ja kevennettyä työtä. Toimenpiteiden ansiosta olemme onnistuneet poissaolojen vähentämisen lisäksi estämään ennenaikaista eläköitymistä.

Tyytyväisyys esimiestyöhön kasvoi

Vuonna 2018 Aressa investoitiin vahvasti erityisesti esimiestyön ja -viestinnän kehittämiseen. Tarjosimme esimiehille Onnistu esimiehenä -valmennusta ja esimiestyön kehittämiseen liittyviä muita perehdytyksiä ja koulutuksia niin kasvokkain kuin verkkokoulutustenkin muodossa. Erityistä huomioita kiinnitimme esimiesten rooliin työn merkityksellisyyden nostamisessa. Lisäksi tarjosimme välineitä tiimien ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja erityistukea haasteita kohtaaville yksiköille.

Aren vuoden esimies -kilpailussa tehtiin yli 270 ehdotusta.

Esimiestyön kehittämisen tulokset näkyivät positiivisesti vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa: tyytyväisyys esimiestyöhön kasvoi merkittävästi. Saimme myös ennätysmäärän ehdotuksia äänestykseen, jossa henkilöstö sai äänestää Aren parasta esimiestä. Mikä parasta, yksiköiden henkilöstö antoi paljon, erittäin myönteistä palautetta omille esimiehilleen.

Tiivistimme oppilaitosyhteistyötä

Henkilöstöjohtamisen kannalta meille on tärkeää varmistaa myös, että Are on alansa houkuttelevin työnantaja. Vuonna 2018 kehitimme oppilaitosyhteistyötämme, rekrytointia ja olimme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Haluamme vahvistaa osaamistamme monimuotoisissa työyhteisöissä työskentelyyn. Osallistuimme vuonna 2018 Elinkeinoelämän keskusliiton Työ ei syrji -kampanjaan ja kirkastimme henkilöstöllemme, kuinka toimimme yhdenvertaisesti niin omalla työpaikallamme kuin asiakkaidemmekin työmailla.